Support!
 • Doneer
  • U kunt uw donatie ook op onze rekening overmaken;
   NL56 RABO 0173653685 t.n.v. Stichting Walk for Life.
   Hartelijk dank voor uw gift in de strijd tegen kanker.

   KvK 02087497
   ANBI 66 149
 • Word sponsor

  Eén van de manieren om mee te helpen in onze sportieve strijd is door middel van sponsoring. De Walk for Life prijst zich gelukkig met een hele reeks sponsoren die op verschillende manieren meehelpen.

  Lees meer!

 • Contact
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Reglement Hardlopen Bootcamp

Reglement Hardlopen en Bootcamp

Artikel 1
De Deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.
Hij moet als Deelnemer herkenbaar zijn.

Artikel 2
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.

Artikel 3
De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

Artikel 4
De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 5
Van de Deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

Artikel 6
Het is niet toegestaan tijdens het Evenement expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

Artikel 7
De Deelnemer is verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in het desbetreffende startvak aanwezig te zijn.

Artikel 8
De Deelnemer ontvangt van de Organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld.
De Deelnemer dient het startnummer op zijn borst te bevestigen.
Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is.

Artikel 9
De Deelnemer dient voor aangegeven tijdlimiet gefinisht te zijn.

Artikel 10
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator.